Гильдия Производителей Одежды

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
 
Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

Інформація про перелік інвестиційних проектів іноваційного характеру в галузі

E-mail Друк PDF
Додаток 2

Інформація  про перелік інвестиційних проектів іноваційного характеру в галузі ___________________

№ з/п Назва  проекту та місце впровадження Замовник проекту (назва суб`єкта господарювання, установи, організації, тощо, адреса) Термін реалізації проекту

Етапи реалізації проекту за джерелами фінансування


Передбачені обсяги фінансування           на 2011 рік (млн.грн.)
Вартість проекту (загальна сума інвестиції) (млн.грн.) державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
Свідоцтво інноваційного проекту Питання, пов'язані з виконанням програм модернізації вітчизняної промисловості, які потребують вирішення Очікуваний результат від впровадження проекту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 


(посада керівника органу/або його заступника відповідно

до розподілу функціональних обов'язків)

підпис (ім'я та прізвище)

виконавець (П.І.Б., посада, контактний телефон)