Гильдия Производителей Одежды

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
 
Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.

Зміни до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю

E-mail Друк PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
__________ № ___________

Зміни
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю
та надання допомоги по частковому безробіттю

1. У пункті 2.1 слова „настанням часткового безробіття” замінити словами „місяцем подання заяви про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю”.

2. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

„2.4 Підприємство протягом одного місяця з дати подання повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по  частковому безробіттю (далі – заява).”.

3. У пункті 2.5:

в абзаці другому слова „початку часткового безробіття” замінити словами „подання заяви”;
абзац четвертий доповнити словом,  знаками та цифрою „(додаток 4)” .

4. У пункті 2.7 слова „настанням часткового безробіття” замінити словами „місяцем подання заяви”.

5. У пункті 2.9:

абзац другий викласти в такій редакції:

„До складу комісії включаються два представники регіонального центру зайнятості, по одному представнику Міністерства економіки,  Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення (праці та зайнятості) обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальної державної інспекції праці Держнаглядпраці, а також по два делеговані представники регіонального координаційного комітету сприяння зайнятості населення від соціальних партнерів (за згодою). Очолює комісію директор регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує (уразі відсутності)”;

абзац п’ятий виключити.

6. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:

„2.13. Кошти для виплати допомоги не виділяються якщо:

- підприємство має заборгованість (недоїмку) зі сплати страхових внесків на випадок безробіття та (або) заборгованість з виплати заробітної плати на день подання заяви;

- до підприємства застосовувалися фінансові санкції за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення" протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви.

У разі, якщо у підприємства виникла заборгованість з виплати заробітної плати після початку простою, кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю можуть виділятися підприємству за наявності погодженого з профспілками або трудовим колективом графіку її погашення.”.

7. Абзац другий пункту 3.2 викласти у такій редакції:

„письмово відмовився від підходящої роботи на цьому підприємстві з повним робочим днем (тижнем), що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації із заробітною платою, що є не нижчою тієї, яку особа отримувала за попередньою посадою чи професією на цьому ж підприємстві;”.

8. Доповнити Порядок додатком 4, що додається